Wapen Gemeente Ooststellingwerf
Thema menu
Informatie menu
Bezoekadres
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde
Openingstijden
Postadres
Postbus 38
8430 AA, Oosterwolde
Telefoon
14 0516
E-mail
E-mail

Langdurigheidstoeslag

De gemeente heeft een toeslag voor mensen die al lang van een minimuminkomen moeten rondkomen. Het kan zijn dat u recht heeft op deze zogenaamde langdurigheidstoeslag. U krijgt de toeslag alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden staan hieronder.
 
De langdurigheidstoeslag
De langdurigheidstoeslag is bedoeld om personen met een laag inkomen die geen zicht hebben op inkomensverbetering een extra ondersteuning te geven. In Ooststellingwerf is dat als volgt ingevuld. Als u drie jaar of langer een inkomen heeft tot 100% van de bijstandsnorm en geen vermogen heeft boven bijstandsniveau dan kunt u langdurigheidstoeslag krijgen. Anders gezegd, als u drie jaar of langer een (aanvullende) bijstandsuitkering van de afdeling Publiekscentrum, team Dienstverlening Samenleving ontvangt, dan heeft u recht op deze toeslag. Maar, niet alleen personen die een bijstandsuitkering ontvangen komen voor de toeslag in aanmerking. Als u ander inkomen heeft, maar dat inkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm, dan kunt u de toeslag misschien ook ontvangen.
 
U hoeft voor de besteding van het bedrag dat u ontvangt geen bonnetjes in te leveren. Studerenden zijn uitgesloten van deze regeling. In afwijking van andere minimaproducten, geldt voor de langdurigheidtoeslag een inkomensgrens van 100% van het minimumloon. Personen boven de pensioengerechtigde leeftijd hebben daardoor geen recht op deze regeling.
 
Hoogte van de langdurigheidstoeslag in 2013
De langdurigheidstoeslag per 1 januari 2013 bedraagt per jaar:
a. voor gehuwden € 525,-;
b. voor een alleenstaande ouder € 475,- en
c. voor een alleenstaande € 370,-.
 
Per 1 juli 2012 zijn deze bedragen als volgt:
a. voor gehuwden € 530,-;
b. voor een alleenstaande ouder € 480,- en
c. voor een alleenstaande € 370,-
 
De langdurigheidstoeslag bij andere uitkeringen
Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering? Dan is het mogelijk dat u ook recht heeft op de langdurigheidstoeslag. U heeft mogelijk ook recht op de toeslag als uw inkomen alleen uit alimentatie bestaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. Ook nu is uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet hoger dan de bedragen vermeld in bovenstaande link.
 
Ik heb recht op de langdurigheidstoeslag. Wat moet ik doen?
U moet de langdurigheidstoeslag aanvragen bij afdeling Publiekscentrum, team Dienstverlening Samenleving. Wij bekijken dan of u de toeslag ook daadwerkelijk krijgt. U krijgt de toeslag één keer per jaar. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag doen. In de Wet werk en bijstand is geregeld dat u een aanvraag moet indienen. Wij mogen dus niet zoals bij bijvoorbeeld het participatiefonds, de bijdrage automatisch aan u uitbetalen. Wel benaderen we eenmaal per jaar iedereen die drie jaar of langer een uitkering heeft en die de toeslag nog niet aangevraagd heeft.
 
U kunt uw aanvraag op verschillende manieren doen. U kunt het aanvraagformulier downloaden, thuis printen, invullen en naar de gemeente sturen. 
 
Maar natuurlijk kunt u ook een formulier opvragen of ophalen bij het gemeentehuis.
 
Aanvragen met DigiD is tijdelijk niet mogelijk.
 
Vervolgaanvraag
De langdurigheidstoeslag kan alleen op aanvraag worden verstrekt. Als u eerder een langdurigheidstoeslag heeft ontvangen, dan kunt u een aanvraag indienen 12 maanden na de vastgestelde peildatum. Deze peildatum is vastgesteld in de toekenning van het vorige besluit. De peildatum is de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat. Is de peildatum vastgesteld op 1 april 2011, dan bestaat het volgende recht op langdurigheidstoeslag op 1 april 2012. Vanaf deze datum kunt u een nieuwe aanvraag indienen (als u nog aan alle voorwaarden voldoet). Is de peildatum vastgesteld op 1 september 2011, dan kunt u vanaf september 2012 een nieuwe aanvraag indienen. Vraagt u voor het eerst een langdurigheidstoeslag aan, dan bepaalt de gemeente op welke datum (peildatum) het recht op langdurigheidstoeslag is ontstaan
 
Wanneer kunt u bericht verwachten?
De wettelijke termijn van afhandeling is acht weken.
scroll naar boven
Contactpersoon
(0516) 56 62 22
Pagina doorsturen
Pagina afdrukken